Jak to działa?

Nominowany przez poprzednika podmiot – UCZESTNIK akcji #mamytowgenach przeprowadza wśród swoich pracowników akcję rejestracji Dawców szpiku. Po zakończeniu akcji nominuje następnego UCZESTNIKA. Akcja ma charakter viralowy, a jej celem jest dotarcie do jak największej liczby uczestników, zebranie jak największej ilości potencjalnych dawców szpiku i uratowanie jak największej ilości chorych.

7 prostych kroków aby uratować czyjeś życie

N

PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

Przyjmujemy nominację przyznaną przez poprzedniego UCZESTNIKA w opublikowanym w kanałach social media video i w ciągu 14 dni od jej przyjęcia realizujemy zadanie zgodnie z kolejnymi krokami.

N

POINFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O AKCJI

Ustalamy wśród swoich pracowników liczbę osób chętnych do rejestracji.

N

ZAMÓWIENIE PAKIETÓW REJESTRACYJNCYH

Kontaktujemy się z Fundacją DKMS celem zamówienia potrzebnej ilości pakietów rejestracyjnych.

N

DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI DKMS

Zawarcie umowy darowizny z Fundacją mającej pokryć koszty zamówionych i zrealizowanych pakietów rejestracyjnych

N

PRZEPROWADZENIE AKCJI REJESTRACJI

Rozdajemy pakiety zgłoszonym pracownikom przypominając jednocześnie o konieczności ich odesłania zgodnie z podaną instrukcją.

N

PODSUMOWANIE LICZBY ZAREJESTROWANYCH PRACOWNIKÓW

Liczbę odesłanych pakietów zgłaszamy organizatorowi akcji (ML SYSTEM S.A.) celem umieszczenia jej w liczniku rejestracyjnym na stronie www.mamytowgenach.pl

N

NOMINACJA KOLEJNEGO PODMIOTU

Na zakończenie akcji nagrywamy video z pracownikami, w którym nominujemy do akcji #mamytowgenach kolejny podmiot* 

 

N

Forma nagrania jest dowolna. Można śpiewać, tańczyć, rymować, milczeć, stać, siedzieć – nieważne. Ważnym jest aby dotrzeć do kolejnych dawców, którzy poczują, że #mamytowgenach.

N

 *przed nominowaniem jakiegokolwiek kolejnego podmiotu Uczestnik jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielami Fundacji DKMS w celu potwierdzenia, że nominowany nie wykazuje niezgodności z polityką i zasadami etycznymi Fundacji

Warunki przystąpienia do akcji są bardzo proste. Wystarczy kilka kroków, aby otrzymać bezpłatny pakiet rejestracyjny. Dzięki przystąpieniu do tej akcji dajemy chorym szanse na drugie życie, bo wszyscy #mamytowgenach.