Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

FAQ

Kto może dołączyć do akcji?

Uczestnikami #mamytowgenach mogą być spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą lub inne podmioty zatrudniające pracowników lub współpracujące w oparciu o inne formy prawne z osobami fizycznymi.

Jak przeprowadzić akcję w swojej firmie?

Uczestnik przeprowadza wśród swoich pracowników akcję rejestracji dawców szpiku w ten sposób, że zachęca jak największą ilość swoich pracowników/współpracowników do wzięcia udziału w akcji rejestracji Dawców szpiku.

W jaki sposób nominować następne firmy do akcji?

Aby nominować następne firmy do udziału w akcji Dawców szpiku należy nagrać video ze swoimi pracownikami, którzy w skrócie opowiedzą na czym akcja polega, wymienią w nagraniu 3 wytypowane firmy, a następnie opublikuje video w kanałach social media swojej firmy.

Jaki jest okres czasu na przystąpienie do akcji po otrzymaniu nominacji?

Czas na realizację działań objętych akcją to 14 dni od przyjęcia nominacji.

Kto może zarejestrować się jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych?

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI. Rejestracja w ośrodku Dawców szpiku Fundacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA). Szczegółowe informacje dotyczące tego jakie choroby wykluczają możliwość zostania Dawcą znajdą Państwo na stronie internetowej www.dkms.pl.

Czy można zarejestrować się w ramach akcji #mamytowgenach jeśli jest się już zarejestrowanym w bazie Fundacji DKMS lub innej bazie?

Podwójna rejestracja nie jest konieczna, ponieważ dane wszystkich potencjalnych Dawców komórek macierzystych wraz z typowaniami HLA przekazywane są do centralnego polskiego rejestru CRNDSiK Poltransplant, a także w formie zanonimizowanej (numer Dawcy, typowania HLA, wiek, płeć) do bazy światowej i rejestrów międzynarodowych, gdzie dostępne są dla wszystkich chorych z całego świata. Podwójna rejestracja utrudnia proces poszukiwania właściwego Dawcy, a także pociąga za sobą niepotrzebne koszty.

Jaki jest kolejny krok, gdy zdecyduję aby moja firma wzięła udział w akcji?

Uczestnik decydując się na wzięcie udziału w akcji #mamytowgenach kontaktuje się z przedstawicielami Partnera Strategicznego wskazanymi w § 7 Regulaminu, w celu zawarcia umowy darowizny z Partnerem Strategicznym, mającej pokryć koszty przeprowadzenia akcji rejestracji dawców szpiku, w tym przede wszystkim pakietów rejestracyjnych. (Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

W przypadku wzięcia udziału w akcji i propagowania jej dalej ilu uczestników mogę nominować do dalszego udziału w akcji?

Każdy Uczestnik nominuje do przeprowadzenia akcji rejestracji Dawców szpiku od jednego do trzech innych podmiotów, które tym samym stają się Uczestnikami. Nominacja następuje w ten sposób, że Uczestnik biorący udział w #mamytowgenach nagrywa materiał video i publikuje go w swoich kanałach Social Media (FB, YT). W materiale video pracownicy Uczestnika w formie piosenki, rymowanki, w przebraniach lub nie (forma nagrania dowolna) podkreślają słuszność rejestracji jako dawca, oraz zapotrzebowanie na szpik i tym samym jednocześnie nominują kolejne podmioty, które uprzednio zgodziły się wziąć udział w #mamytowgenach. Nominowany podmiot wraz z wyrażeniem zgody na udział w #mamytowgenach akceptuje wpłatę darowizny na rzecz Partnera Strategicznego w wysokości indywidualnie ustalanej przez Fundację z Uczestnikiem.

Czy udział w akcji jest płatny?

Uczestnik przystępując do wzięcia udziału w akcji #mamytowgenach decyduje się na zawarcie umowy darowizny z Partnerem Strategicznym, mającej pokryć koszty przeprowadzenia akcji rejestracji dawców szpiku, w tym przede wszystkim pakietów rejestracyjnych. (Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu)

Informacja

Darowizny
W przypadku przekazania darowizny w formie gotówki, możliwe jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny. W tym celu należy skontaktować się z biurem Fundacji na adres darowizny@dkms.pl i podać imię i nazwisko lub nazwę organizacji oraz pełny adres. W przypadku dokonania darowizny w postaci przelewu na konto Fundacji, potwierdzeniem przekazania darowizny jest potwierdzenie wykonania przelewu, jakie każdy może wygenerować samodzielnie z własnego rachunku bankowego.

Więcej pytań i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Fundacji DKMS pod numerem +48 22 882 94 00.