WŁĄCZanie
w pomaganie

Organizatorzy akcji

#mamytowgenach

Akcja rejestracja

Akcja Rejestracji Dawców Szpiku kostnego pod nazwą #mamytowgenach powstała z inicjatywy firmy ML System S.A. i adresowana jest do podmiotów zatrudniających pracowników lub współpracujących w oparciu o inne formy prawne z osobami fizycznymi. W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund ktoś dowiaduje się, że cierpi na białaczkę lub inny nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest znalezienie zgodnego Dawcy Komórek Macierzystych.

Jak to działa?

N

PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

Przyjmujemy nominację przyznaną przez poprzedniego UCZESTNIKA w opublikowanym w kanałach social media video i w ciągu 14 dni od jej przyjęcia realizujemy zadanie zgodnie z kolejnymi krokami.

N

POINFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O AKCJI

Ustalamy wśród swoich pracowników liczbę osób chętnych do rejestracji.

N

ZAMÓWIENIE PAKIETÓW REJESTRACYJNCYH

Kontaktujemy się z Fundacją DKMS celem zamówienia potrzebnej ilości pakietów rejestracyjnych.

N

DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI DKMS

Zawarcie umowy darowizny z Fundacją mającej pokryć koszty zamówionych i zrealizowanych pakietów rejestracyjnych

N

PRZEPROWADZENIE AKCJI REJESTRACJI

Rozdajemy pakiety zgłoszonym pracownikom przypominając jednocześnie o konieczności ich odesłania zgodnie z podaną instrukcją.

N

PODSUMOWANIE LICZBY ZAREJESTROWANYCH PRACOWNIKÓW

Liczbę odesłanych pakietów zgłaszamy organizatorowi akcji (ML SYSTEM S.A.) celem umieszczenia jej w liczniku rejestracyjnym na stronie www.mamytowgenach.pl

N

NOMINACJA KOLEJNEGO PODMIOTU

Na zakończenie akcji nagrywamy video z pracownikami, w którym nominujemy do akcji #mamytowgenach kolejny podmiot* 

 

N

Forma nagrania jest dowolna. Można śpiewać, tańczyć, rymować, milczeć, stać, siedzieć – nieważne. Ważnym jest aby dotrzeć do kolejnych dawców, którzy poczują, że #mamytowgenach.

N

 *przed nominowaniem jakiegokolwiek kolejnego podmiotu Uczestnik jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielami Fundacji DKMS w celu potwierdzenia, że nominowany nie wykazuje niezgodności z polityką i zasadami etycznymi Fundacji

WłĄCZyli się

Oni WŁĄCZyli się do akcji #mamytowgenach. Lista podtiotów, które RATUJĄ chorych i PROMUJĄ dobro (PS. ono powraca!)

20 osób

2 osoby

2 osoby

20 osób

2 osoby

2 osoby

Włącz się do akcji

Możesz uratować życie ludzkie

Zgłoś swoją firmę

Skontaktuj się z nami

Dodatkowa informacja tekstowa

+48 123 456 789

info@mamytowgenach.pl

Mamy to w genach